Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Lagen gör att din integritet stärks och att dina personuppgifter får större skydd. Vi värnar om din integritet!

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen (GDPR), övrig för vår verksamhet tillämplig lagstiftning samt interna riktlinjer och rutiner.

Om man ingår i ett avtal med en motpart, så anses denne ha förstått och accepterat att lagring av dennes personuppgifter kommer att ske, eftersom det ofta är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras. Exempel är avtal med leverantörer och kunder, men också anställningsavtalen man ingått med sina anställda.

Montex AB använder personuppgifterna för att kunna fullgöra avtal enligt lag mellan dig och Montex AB. Dina uppgifter såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och organisationsnummer finns tryggt förvarade i vårt datasystem, och lagras där i upp till max 3 år efter senaste avslutad affär.

Om du har några frågor angående detta vänligen kontakta oss på Montex AB: info@montex.se.