Test och kontroll

I all tillverkning med kvalitetskrav behövs test och kontroll för att hela tiden verifiera material, arbete och processer. Våra certifieringar inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2008 respektive 14001:2004, visar att vi arbetar efter de processer som vi har definierat. Men arbetet slutar inte med att man blir certifierad utan i det dagliga arbetet finns en mängd kvalitetssäkrande och uppföljande åtgärder.

Att vi klarar av att producera utifrån mycket högt ställda krav visas till exempel av att vi, förutom ISO-certifieringarna också ceritfierats av krävande kunder i den internationella medicintekniska industrin för leveranser direkt till lager mot slutkunder, utan andra kvalitetskontroller än de som vi själva utför.

Vi arbetar, utifrån det enskilda produktionsfallet, med ankomstkontroller av material, funktionstester våra i olika produktionssteg och mätningar utifrån gränsvärden i funktionsspecifikationer. Vi kan också hantera serienummermärkta produkter och administrera individuella testprotokoll och certifikat.

Slutresultatet blir produkter som tillverkas i enlighet med kundens kvalitetskrav och en låg felkostnad under produkternas livstid.