Säker limning och gjutning

När vi arbetar med limning gör vi det på ett sätt som säkerställer personalens hälsa och säkerhet. Som du säkert vet ställs mycket höga krav på skyddsutrustning och ventilation vid användning av hälsovådliga ämnen och till dessa hör många lim, härdplaster och gjutmassor.

Att anlita Montex är ett bra sätt att få dina limnings- och gjutprocesser utförda utan att du behöver göra egna investeringar i omfattande skyddsåtgärder i lokaler och annan utrustning. Det har vi redan gjort åt dig! Dessutom vet du, tack vare vår ISO 14000-certifiering att miljön också skyddas på bästa sätt.