Produktutveckling

Vi har inga egna produkter utan allt vårt arbete syftar till att producera våra kunders produkter på bästa sätt. Att skaffa material från rätt leverantörer, att montera ihop och att leverera är huvudflödet. Men våra kunder tjänar också pengar på att produkterna är utformade på rätt sätt så att de är effektiva att producera. Design for Assembly, DfA, är ett begrepp som används för detta – att redan på designstadiet se till att produkten inte blir onödigt kostsam att sätta ihop. Vi hjälper gärna till med våra produktionsteknikers erfarenhet för att utveckla och vidareutveckla dina produkter.

Vill du dessutom gå steget längre och få hjälp med konstruktionsarbetet har vi också duktiga partners som kan delta i ditt utvecklingsprojekt. Tillsammans hjälper vi dig med prototyper och nollserier. Behöver du känna på den nya utformningen utan att investera i nya verktyg och utan att vänta på ett helt varv i produktionskedjan hjälper vi dig att få en 3D-modell att känna på.