Logistik

Idag handlar effektiv produktion väldigt mycket om att kunna hantera flöden. Det gäller allt från leverantörsval och löpande leveransbevakning på inkommande material ända tills de färdiga produkterna ska levereras ut på ett resurssnålt sätt till distributörer och kunder. Däremellan ska lagernivåer avvägas mellan lagerkostnad och tillgänglighet och dessutom ska det gå att ta hand om eftermarknadens logistik med reservdelar, reparationer och garantifrågor. Logistik kommer in överallt i dagens produktion och den kontraktstillverkare som är stark på logistik kan påverka kundens totalkostnad mer än den som bara är duktig på att skruva ihop saker.

Många av våra kunder säger att det kanske mest utmärkande och särskiljande draget för Montex som kontraktstillverkare är att vi förstår vad logistiken betyder och att vi arbetar aktivt med logistikfrågorna.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med dina varuflöden. Vi utformar säkerhetslager och färdigvarulager efter dina krav på kostnader och leveranskapacitet. Vi kan leverera en beställd artikel till ditt lager eller vi kan köra pick-n-pack av olika order direkt till dina slutkunder. Vi kan ta hand om hela eftermarknadshanteringen med reservdelar och returer. Vi kan hantera dina lagernivåer och lägga tillverkningsorder till oss själva i en VMI-lösning (Vendor Managed Inventory) enligt överenskomna regler.

För vårt åtagande gäller alltså att det varken börjar eller slutar med montering. Logistikfrågorna omsluter det andra vi gör och bildar en svårslagen helhet.