Inköp & Sourcing

När vi pratar om sourcing menar vi att vi kan ta hand om hanteringen att hitta leverantörer för huvudflöde eller second source, utvärdera dem, förhandla, skriva avtal, följa upp leveranssäkerhet och kvalitet och utveckla leverantörsrelationerna – allt för att få en så effektiv materialförsörjningskedja som möjligt så att du som kund får bästa pris/prestandaförhållande och leveranssäkerhet.

För våra stora kunder innebär vårt sourcing- och inköpsarbete att deras inköpsorganisation får en välkommen avlastning och ofta en hjälp i arbetet med att reducera antalet leverantörer som man behöver hantera.

Våra små kunder uppskattar möjligheten att direkt och utan investeringar få tillgång till en professionell inköps- och logistikavdelning och kunna åtnjuta skalfördelar i upphandlingar. En sparad krona i materialkostnad påverkar resultatets sista rad mer direkt än vad ökad försäljning gör…