Utökad Monteringskapacitet!

Tack vare framgångsrikt LEAN-arbete har vi optimerat våra produktionsytor.

Vi har lyckats genom en omorganisering av produktionen vilket har frigjort ytor som nu istället kan användas till nya projekt.

Behöver Ni hjälp inom Mekanik- och Elektronikmontering eller Maskinbyggnation så står vi väl rustade för det.

Om det är små eller större produkter eller projekt spelar ingen roll, vi kan hjälpa till med allt!