Omsättningsrekord

Efter ett starkt räkenskapsår september 2020-2021, ökar Montex även detta år och landar på knappt 139 miljoner kronor. En ökning med 23 miljoner kronor mot föregående år.

Detta betyder att vi även slog det gamla rekordet på 116 miljoner kronor.

Vi vill passa på att tacka både äldre och nytillkomna kunder, utan Er och vår trogna personal hade vi inte lyckats.