Montex inleder samarbete med ny kund för leveranser av produkter till tågbranschen

 

Projektet innebär att Montex ansvarar för inköp av bl.a. svetsade komponenter enligt ISO SIO 3834-2, samt slutkontroll och montering.

Projektet ligger väl i linje med Montex ökade försäljning av enheter som involverar avancerad maskinbearbetning och svetsning. Eftersom Montex inte är bunden till egna produktionsenheter som utför bearbetning och svetsning kan vi genom gediget inköpsarbete, och vårt stora kontaktnät av olika leverantörer skapa mycket goda förutsättningar för att få en kostnadsoptimerad slutprodukt med rätt kvalitet.

Montex har de senaste 6 åren investerat ca. 17 miljoner i renovering av gamla lokaler, ny montering och lagerlokal samt avfuktade förrådsutrymme vilket gör att företaget förfogar över ca 4 000 kvadratmeter.
Satsningen ligger helt i vår linje med att utöka verksamheten, vi står väl rustade för nya uppdrag hos såväl befintliga som nya kunder.
Vill ni veta mer – kontakta oss!