Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex!

 

Det utökade samarbetet är mycket positivt och ligger helt i linje med Montex

ambition att växa.

Montex VD betonar samtidigt att Montex står väl rustat för nya uppdrag från

nya kunder och befintliga kunder.

Vi gjorde omfattande investeringar för några år sedan och vi bedömer att vi

kan öka omsättning från idag strax över 100 miljoner till kanske 150-175 miljoner

innan vi behöver fundera på ytterligare utbyggnad.

 

Vill ni veta mer – kontakta oss!