Organisationsnummer: 556464-0224
Verksamhet: Kontraktstillverkare avseende montering inom mekanik och elektronik samt maskinbyggnation
Utmärkande drag: Fokusering på logistiklösningar inkluderande sourcing, VMI-lösningar och leveranssäkerhet
Startår: 1993
Geografi: Beläget utmed E22 strax utanför Karlskrona, Jämjö, Blekinge
Ägare: Bolagets VD, Eric Ullström äger 100%
Omsättning: C:a 100 MSEK (31/8 2016)
Största kundbranscher: Medicinsk teknik (60% av omsättningen), Foodtech (20%) Cleantech (10%), Övrigt (10%)
Typisk kundstorlek: 40% av omsättningen går mot börsnoterade bolag men Montex logistikkompetens är också en stor fördel för våra små och medelstora kunder
Exportandel: 85%
Certifieringar: ISO 9001 / ISO 14001 och ISO 13485 (Inspecta)
Lokaler: C:a 4 000 m2 uppdelade i en ny lagerhall om 1 000 m2 och 3 000 m2 monteringsverkstad och lager – med ESD-golv för hantering av känslig elektronik – samt kallager och kontor.