Bred kompetens i sourcing och montering ger nyckelfärdig lösning

Kunden Baga Water Technology AB vill få en nyckelfärdig tillverkningslösning för sina kontrollstationer. Genom att använda Montex kan Baga reducera logistikarbetet och fokusera på produkt- och affärsutveckling. Montex tar hand om all materiallogistik och montering, inklusive el-kraft, elektronik, mekanik och huskropp. De nyckelfärdiga stationerna levereras direkt till installatören.

Läs mer: