Vad kan vi göra för dig?

Om du vill ha hårda fakta om oss som företag, se nedan inforuta. Men du kanske vill veta mer om vad vi gör istället?

Vi sysslar med kontraktstillverkning. Vi har inga egna produkter och ingen egen bearbetningsverkstad vi behöver fylla. Vi har alltså inget annat på agendan än att tillverka våra kunders produkter, på effektivast möjliga sätt. Ja, förutom logistiken då – att se till att det ingående materialet anskaffas från rätt leverantör och att lagerhantering och distribution görs utifrån rätt förutsättningar.

Men förutom effektiv montering och logistik har vi inget annat i tankarna. Jo, det förstås. Vi kan ju ta hand om eftermarknadshantering direkt från slutkund också. Och vi kan styra tillverkningen direkt från kundens lagernivåer. Om kunden ens har något lager – ibland är det vi som hanterar det också!

OK, tillbaka till våra tjänster: effektiv tillverkning, kraftfull logistik på in- och utgående flöde, hantering av eftermarknad och tillverkningsstyrning utifrån marknadsprognoser eller faktisk efterfrågan. Inget mer. That’s all.

Hmm… vi skulle också kunna berätta om att vi ger produktionstekniska synpunkter för att sänka kostnaderna och att vi har väldokumenterade arbetsprocesser. Fast det kanske är självklart. Nåja, oavsett om du tycker att det är lite eller mycket som vi gör är det i alla fall en sak som är odiskutabel. Det vi gör, gör vi för våra kunder.

För det stora kundföretaget innebär det ofta att vi avlastar deras organisation. För det lilla innebär det en möjlighet att fokusera på produktutveckling och försäljning och att slippa investera i egen logistik och produktion. Vi är övertygade om att det är just vår logistikkompetens som gör att vi sticker ut.

Vad kan vi göra för dig?

Organisationsnummer: 556464-0224
Verksamhet: Kontraktstillverkare avseende montering inom mekanik och elektronik samt maskinbyggnation
Utmärkande drag: Fokusering på logistiklösningar inkluderande sourcing, VMI-lösningar och leveranssäkerhet
Startår: 1993
Geografi: Beläget utmed E22 strax utanför Karlskrona, Jämjö, Blekinge
Ägare: Bolagets VD, Eric Ullström äger 100%
Omsättning: C:a 93 MSEK (31/8 2020)
Största kundbranscher: Medicinsk teknik (60% av omsättningen), Foodtech (20%) Cleantech (10%), Övrigt (10%)
Typisk kundstorlek: 40% av omsättningen går mot börsnoterade bolag men Montex logistikkompetens är också en stor fördel för våra små och medelstora kunder
Exportandel: 60%
Certifieringar: ISO 9001 / ISO 14001 och ISO 13485 (Kiwa / Inspecta)
Lokaler: C:a 4 000 m2 uppdelade i en ny lagerhall om 1 000 m2 och 3 000 m2 monteringsverkstad och lager – med ESD-golv för hantering av känslig elektronik – samt kallager och kontor.