ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. 

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 visar att ditt företag tar en ansvarsfull ställning i miljöfrågor. 

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
 • Systemet är beskrivet 
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinsk teknik klassning och beskriver hur man skall hantera och ge ut apparatur  ägnad för bruk inom sjukvården. 

För Montex certifikat, se här:   ISO 9001 och 14001   ISO 13485


EcoVadis bedömer och betygsätter företags arbete med hållbarhet;  bland annat miljö, arbetsförhållanden, god affärsetik och hållbar upphandling och är branschledande inom hållbarhetsbedömningar.


Montex är certifierade av Achilles Power & Tech och där igenom godkända underleverantörer för ABB. 

För Montex certifikat, se här:     Community Certificate Achilles