Vad kan vi göra för dig?

Om du vill ha hårda fakta om oss om företag kan du klicka här. Men du kanske vill veta mer om vad vi gör istället?

Vi sysslar med kontraktstillverkning. Vi har inga egna produkter och ingen egen bearbetningsverkstad vi behöver fylla. Vi har alltså inget annat på agendan än att tillverka våra kunders produkter, på effektivast möjliga sätt. Ja, förutom logistiken då – att se till att det ingående materialet anskaffas från rätt leverantör och att lagerhantering och distribution görs utifrån rätt förutsättningar.

Men förutom effektiv montering och logistik har vi inget annat i tankarna. Jo, det förstås. Vi kan ju ta hand om eftermarknadshantering direkt från slutkund också. Och vi kan styra tillverkningen direkt från kundens lagernivåer. Om kunden ens har något lager – ibland är det vi som hanterar det också!

OK, tillbaka till våra tjänster: effektiv tillverkning, kraftfull logistik på in- och utgående flöde, hantering av eftermarknad och tillverkningsstyrning utifrån marknadsprognoser eller faktisk efterfrågan. Inget mer. That’s all.

Hmm… vi skulle också kunna berätta om att vi ger produktionstekniska synpunkter för att sänka kostnaderna och att vi har väldokumenterade arbetsprocesser. Fast det kanske är självklart. Nåja, oavsett om du tycker att det är lite eller mycket som vi gör är det i alla fall en sak som är odiskutabel. Det vi gör, gör vi för våra kunder.

För det stora kundföretaget innebär det ofta att vi avlastar deras organisation. För det lilla innebär det en möjlighet att fokusera på produktutveckling och försäljning och att slippa investera i egen logistik och produktion. Vi är övertygade om att det är just vår logistikkompetens som gör att vi sticker ut.

Vad kan vi göra för dig?