– Avlasta inköpsavdelningen
– Skapa utrymme i produktionen
– Professionell eftermarknadshantering
– Speciella och avvikande produktionsprocesser
– Minskad kapitalbindning – flytta fasta kostnader till rörliga
– Förbättra din produkt
– Sänk totalkostnaden
– Kvalitetscertifierad produktion