Höga krav

Medicinteknik enligt ISO 13485

Ungefär 80% av vår omsättning genereras av kunder inom den medicintekniska sektorn. Detta innebär att vi är vana med att arbeta under sträng kvalitetskontroll och enligt noggrant specificerade processer. Vi är till exempel certifierade av en av europas stora tillverkare av utrustning för läkemedelstillverkning för att få leverera direkt till deras europeiska cetrallager utan annan lvalitetskontroll än den vi själva utför.

Ett sådant ansvar ställer krav på oss som leverantör – inte minst när den stränga administrationen kring läkemedelstillverkning kräver att vissa produkter ska ha individuellt utfärdade certifikat för varje exemplar av produkten där bland annat alla testresultat

dokumenteras. Vi ska alltså klara av hela kedjan, från sourcing via kvalificerad montering till avancerad logistik, med samma höga kvalitet – varje gång.

Det klarar vi.

Men vad innebär det här för våra kunder som inte arbetar med samma krav som medicinteknikbranschen? Blir det krångligt och kostsamt att använda oss? Inte alls! Vi anpassar våra rutiner för att passa för varje kund. Som motvikt kan vi ju nämna att vi också utför sampackningsuppdrag där ”monteringen” består i att ställa artiklar på en pall och dra samman med sträckfilm. Här ligger tyngdpunkten istället på sourcing och logistik. En stor spännvidd alltså och motsvarande spännvidd i våra dokumenterade hanteringsrutiner.